Alat potreban za montažu
Gumeni čekić, skalpel ili ubodna testera, metar, ugaonik.
Čuvanje
Modularnu podnu oblogu od PVC je potrebno čuvati horizontalno na ravnoj površini. Prostorija za čuvanje treba da bude suva i zaštićena od direktne sunčeve svetlosti. Čuvati na temperaturi od +10 do +21 °С.
Zahtevi za pod na koji se montira
  • pod mora da bude ravan i tvrd (beton, drvo, furnir, pločice i sl.);
  • razlika u visini poda na 1 metru dužine ne sme da bude veća od 5mm (postepeni pad).
Priprema podne obloge za montažu
Pre montaže modularne obloge treba držati 48 sati na sobnoj temperaturi u horizontalnom položaju.
Priprema poda za montažu
Pre montaže obloge neophodno je:
  • eliminisati sa poda elemente koji štrče(tiple, naslage, itd)
  • popuniti ispunom rupe, otvore, pukotine i td.
  • usisati ili veoma temeljno počistiti sa poda sve što se na njemu nalazi(đubre,pesak itd.)
Pri montaži bitno je voditi računa kako postavljate module-uglovi sa fiksatorima treba da budu okrenuti u istu stranu.
Ako se planira postavljanje obloge uz zid, preporučuje se ostavljanje razmaka (lufta) do zida od 5-10mm kako bi materijal pri povećanju temperature mogao da se širi.
Obloga može da se izreže skalpelom ili makazama radi ukrajanja.
Popravka oštećenog modula:
  • demontirati oštećeni modul
  • očistiti podnu osnovu
  • montirati novi modul
Način održavanja obloge
Preporučuje se redovno pranje podne osnove i čišćenje drenažnog sistema. Za to je potrebno podići oblogu ili razdvojiti module, što neće dugo trajati jer je demontaža modula veoma jednostavna.
Za čišćenje obloge mogu da se koriste specijalna sredstva za pranje podova ili rastvor praška za pranje. U slučaju da se pojave masne fleke treba koristiti odmašćivače.
Obloga je proizvedena od primarnog polimera koji je otporan na mnoga hemijska jedinjenja uključujući i hlor, koji se nalazi u većini sredstava za dezinfekciju kao i u vodi bazena. Zbog toga je dozvoljeno koriščenje sredstava za pranje koja sadrže hlor kao i profesionalnih sredstava za pranje koja ubijaju bakterije, viruse i gljivice.
Upozorenje!  Pri delovanju direktne sunčeve svetlosti moguće je uleganje od 2%.